Afarak Group

Perustietoa Afarak Group Oyj:stä

Afarak (www.afarak.com) on maailmanlaajuinen vertikaalisesti integroitunut erikoismetalliseosten tuottaja, jolla on toimintaa Etelä-Afrikassa, Turkissa, Saksassa, Lontoossa, Helsingissä ja Maltalla. Yhtiö on listautunut Helsingin ja Lontoon pörsseihin.

Afarak on jo usean vuoden ajan menestyksekkäästi nostanut kustannustehokkuuttaan ja lähtee siten seuraavaan metallien noususuhdanteeseen erittäin vahvasta taloudellisesta ja strategisesta asemasta. Yhtiö on nettovelaton ja sen tuloksentekokyky on hyvä.

 

UUSIMMAT KÄÄNTEET

KHO ei myöntänyt valituslupaa Danko Koncarille 27.4.2020

KHO:n päätös

 

AKTIIVITOIMET AFARAKISSA

Aktiiviomistus Afarakissa

Afarak julkaisi 22.3.2017 liputusilmoituksen, jonka mukaan joukko suomalaisia osakkeenomistajia on sopinut käyttävänsä yhdessä äänioikeuttaan yhtiössä. Näiden omistajien osuus Afarakin osakekannasta oli liputushetkellä 10,01 %

Keskeisiä toimijoita omistajaryhmässä ovat Esa Hukkanen, Kyösti Kakkonen ja Markku Kankaala. He kaikki ovat kokeneita yrittäjiä ja sijoittajia. Aktiiviomistaja.fi-palvelun kautta valtakirjoilla kerättävää äänivaltaa Afarakissa tullaan käyttämään kevään yhtiökokouksessa yhdessä tämän omistajaryhmän äänien kanssa.

Aktiiviomistaja.fi-palvelun tavoitteena on vaikuttaa Afarakin toimintaan edistämällä omistaja-arvoa lisääviä toimenpiteitä. Erityisenä tavoitteena on saada yritys toimimaan läpinäkyvämmin ja harjoittamaan nykyistä huomattavasti aktiivisempaa ja avoimempaa sijoittajaviestintää.

Aktiiviomistaja.fi viestii toiminnastaan avoimesti yhtiön muiden omistajien kanssa ja pyrkii toimimaan yhteistyössä yhtiön toimivan johdon kanssa. Viime kädessä tavoitteena on nostaa yrityksen ja siten myös pienosakkaiden omistuksen arvoa.

Aktiiviomistaja.fi-palvelussa näkyy reaaliaikaisesti kerättyjen valtakirjojen yhteenlaskettu äänimäärä Afarakissa sekä sen osuus äänten kokonaismäärästä. Palvelun periaatteisiin kuuluu täydellisen läpinäkyvä viestintä.

Mitä olemme jo saavuttaneet

Joulukuusta 2016 lähtien tapahtuneita asioita:

 

Aktiiviomistajat ehdottivat ja saivat läpi Afarakin varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.5.2017 seuraavat asiat:

 

Afarak julkaisi 12.5.2017  Q1-osavuosikatsauksen:

www.afarak.com/site_media/media/cms_page_media/1/Afarak%20Q1%202017%20FI.pdf

Useat tarkkaavaiset osakkeenomistajat huomasivat heti, että kaudelle kohdistetut rahoituskulut olivat suhteettoman suuret.

Aktiiviomistajat aloittivat välittömästi keskustelut yhtiön johdon ja tilintarkastajan kanssa. Tästä tuloksena yhtiö julkaisi 18.5. uuden pörssitiedotteen, jossa täsmennettiin tuloslukuja. Ensimmäisen vuosineljänneksen oikea tulos on 8,3 M€, mikä on erinomainen saavutus.

http://otp.investis.com/clients/fi/afarak/omx/omx-story.aspx?cid=175&newsid=56466&culture=fi-FI

 

Afarakin varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.5.2017. Tästä linkistä pääset katsomaan yhtiökokouksen päätökset.
 
 

Aktiiviomistajat jättivät 19.9.2017 Finanssivalvonnalle vaatimuksen velvoittaa Kermas tekemään pakollinen julkinen ostotarjous Afarakin osakkeista

 

Alla Afarakin pörssitiedote 19.9.2017:

FINANSSIVALVONNALLE ESITETTY VAATIMUS VELVOITTAMISESTA TEKEMÄÄN  PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS AFARAK GROUP OYJ:N OSAKKEISTA 

Yhtiön tietoon on tullut, että ryhmä vähemmistöosakkeenomistajia (Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Markku Kankaala, Esa Hukkanen, Petri Suokas, Tomi Hyttinen, Taloustieto Incrementum Ky, Juhani Lemmetti, Kari Kakkonen, Antti Kivimaa, AJ Elite Value Hedge Fund, Aarne Simula ja Timo Kankaala), jotka omistavat yhteensä 10,79 prosenttia Afarak Group Oyj:n ("Afarak Group") osakkeista, ovat 18.9.2017 jättäneet Suomen Finanssivalvonnalle yhteisen hakemuksen, jossa vaaditaan Finanssivalvontaa velvoittamaan Danco Koncar ja/tai Kermas Resources Limited tekemään pakollinen julkinen ostotarjous Afarak Groupin osakkeista vähintään hintaan 2,50 euroa per osake. Vaatimus on perustettu arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 19 §:ään sekä 20 §:n 1 ja 3 momentteihin. 

Yhtiö toteaa, ettei se ole asian osapuoli. Kermas Resources Limited on informoinut yhtiötä, että se kieltää kaikki syytökset, jotka hakemuksessa on esitetty ja että se on noudattanut tiukasti 

Suomen arvopaperimarkkinalainsäädäntöä. 
Kaupankäynti yhtiön osakkeilla on tänään keskeytetty kello 09.47 Nasdaq Helsingissä yhtiön pyynnöstä.


Yhtiön tiedossa ei ole, kuinka kauan vaatimuksen käsittely kestää Finanssivalvonnassa. 
  
Afarak Group ei kommentoi Finanssivalvonnalle esitettyä vaatimusta.

 

Pörssitiedote Afarakin sivuilla:

http://otp.investis.com/clients/fi/afarak/omx/omx-story.aspx?cid=175&newsid=61559&culture=fi-FI

 

 

Finanssivalvonta velvoittaa 21.2.2018 antamallaan päätöksellä Danko Koncarin tekemään julkisen ostotarjouksen Afarak Group Oyj:n osakkeista – tehosteeksi juokseva uhkasakko

Koncarin on julkistettava arvopaperimarkkinalain mukainen pakollinen ostotarjous kuukauden kuluessa siitä, kun Finanssivalvonnan päätös on annettu hänelle tiedoksi.

Tarjousvelvoitteen toteutumiseksi on asetettu juokseva uhkasakko:  peruserä on 40 000 000 euroa ja lisäerä 10 000 000 euroa jokaista sellaista täyttä kuukautta kohti, jona velvoitteita ei ole noudatettu. 

Finanssivalvonta toteaa, että tarjousvelvollisuus on yksi arvopaperimarkkinalain keskeisimmistä vähemmistöosakkeenomistajia suojaavista säännöksistä, ja että Koncar laiminlyödessään sääntöä on heikentänyt arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta. Tarjousvelvollisuuden tarkoituksena on suojata yhtiön muita osakkeenomistajia tilanteessa, jossa määräysvalta yhtiössä keskittyy yhdelle osakkeenomistajalle tai sopimuksen tai muun yhteisymmärryksen perusteella yhdessä toimivalle osakkeenomistajaryhmälle. 

Finanssivalvonta toteaa myös: "Koncar määräysvaltayhteisöineen on yhdessä Hino Resources Co. Ltd:n, Finaline Business Limitedin ja puolisonsa Jelena Manojlovicin kanssa toiminut yksissä tuumin määräävän vallan käyttämiseksi Afarakissa. Tämä toiminta on ollut pitkäaikaista ja suunnitelmallista eikä markkinoilla toimivilla sijoittajilla ole ollut tietoa siitä. Yksissä tuumin toimivien henkilöiden ääniosuus on jatkuvasti ylittänyt tarjousvelvollisuusrajan ainakin 22.10.2009 alkaen. Heidän yhteenlaskettu ääniosuutensa Afarakissa on noin 41,56 prosenttia." 

Ostotarjouksen osakekohtaiseksi hinnaksi Finanssivalvonta määrittelee 2,50 euroa, jonka määräytymistä perustellaan seuraavasti:

"Arvopaperimarkkinalain mukaan tarjousvastikkeena on maksettava vähintään korkein hinta, jonka tarjousvelvollinen tai tämän kanssa yksissä tuumin toimiva henkilö on maksanut tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävän kuuden kuukauden aikana. Jos tarjousvelvollinen tai tämän kanssa yksissä tuumin toimiva henkilö hankkii tarjousvelvollisuuden syntymisen jälkeen ja ennen pakollisen ostotarjouksen päättymistä kohdeyhtiön arvopapereita tarjousvastiketta paremmin ehdoin, tarjousvastiketta on korotettava vastaamaan tätä paremmin ehdoin tapahtunutta hankintaa. Tässä tapauksessa korkein Afarakin osakkeista maksettu hinta on Finalinen vuonna 2011 maksama 2,50 euroa osakkeelta. Tarjousvastikkeen pakollisessa ostotarjouksessa tulisi siten arvopaperimarkkinalain mukaan olla vähintään 2,50 euroa osakkeelta." 

http://hugin.info/143997/R/2170902/836386.pdf 

 

Lue tästä linkistä Finanssivalvonnan koko päätös:

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tiedotteet/Lehdistotiedotteet/Documents/Fivan_paatos_Koncar_210218.pdf

 

Finanssivalvonnan (FIVA) valvontatoimenpiteet

Finanssivalvonnan 22.2.2018 antaman päätöksen tilannetta voidaan seurata FIVA:n 'Valvontatoimenpiteet' sivulta.

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Valvonta/Hallinnolliset_seuraamukset/Valvontatoimenpiteet/Pages/Default.aspx

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tiedotteet/Lehdistotiedotteet/Pages/04_2018.aspx

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Valvonta/Hallinnolliset_seuraamukset/Valvontatoimenpiteet/Documents/Q_A_Finanssivalvonnan_paatoksesta_Koncar_paivitetty_11042018.pdf

 

Finanssivalvonnan päätös saatettiin Koncarille tiedoksi 11.4.2018 yleistiedoksiantona

Päätös on annettu Koncarille tiedoksi yleistiedoksiantona 11.4.2018 julkaistulla kuulutuksella Virallisessa lehdessä. Koncarin katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä yleistiedoksiannon julkaisemisesta Virallisessa lehdessä eli 18.4.2018.

Päätös julkaistiin myös Helsingin Sanomissa ja Financial Timesissa.

Virallinen lehti 11.4.2018:

https://www.virallinenlehti.fi/fi/journal/pdf/2018041.pdf

 

11.4.2018  Afarak julkaisi päivityksen koskien delistausta.

Yhtiö järjestää yhtiökokouksen, jossa suunnitelmat esitellään.

Kyösti Kakkosen Joensuun Kauppa ja Kone perui tukensa yhtiön suunnittelemalle lunastukselle.

Afarakin pörssitiedote 11.4.2018:

http://otp.investis.com/clients/fi/afarak/omx/omx-story.aspx?cid=175&newsid=62873&culture=fi-FI

 

Joensuun Kauppa ja Kone ei enää hyväksy Afarakin hallituksen suunnittelemaa delistausta ja siihen liittyvää vähemmistöosakkaiden lunastusta alhaiseen 1,015 osakekohtaiseen hintaan.

Kyösti Kakkonen ilmoitti yhtiölle, että yhtiön pitää korjata merkittävästi hintaa ylöspäin, jotta tulevaa lunastusta voidaan puoltaa.

 

24.4.2018 Afarak ilmoitti peruvansa suunnitelmat delistauksesta

Afarakin pörssitiedote 24.4.2018:

http://otp.investis.com/clients/fi/afarak/omx/omx-story.aspx?cid=175&newsid=62976&culture=fi-FI

Danko Koncarin Kermas-yhtiö lähetti 5.12.2017 Afarakin hallitukselle vaatimuksen laatia suunnitelma yhtiön delistautumiseksi Helsingin pörssistä. Yhtiö kulutti melkein viisi kuukautta delistauksen suunnittelussa, kunnes eilen hallitus ilmoitti peruvansa suunnitelman Kermasin pyynnöstä. Tämä osoittaa, että hallitus toimii lähinnä pääomistajan tahtotilojen toteuttajana.

Nyt palataan perusasioiden äärelle, sillä Finanssivalvonnan määräämä päätös velvoittaa Koncar tekemään julkisen ostotarjouksen 2,5 euron osakekohtaisella hinnalla, on ainoa todellinen vaihtoehto lunastukselle. 

 

Aktiiviomistajat toimittivat 21.6.2018 AVI:lle hakemuksen erityisen tilintarkastuksen suorittamisesta Afarakissa

Afarakin osakkeenomistajat Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Markku Kankaala, Esa Hukkanen, Petri Suokas, Tomi Hyttinen, Taloustieto Incrementum Ky, Juhani Lemmetti, Kari Kakkonen, Antti Kivimaa, AJ Elite Value Hedge Sr, Aarne Simula ja Timo Kankaala vaativat 29.5.2018 pidetyssä yhtiökokouksessa erityisen tarkastuksen toimittamista yhtiön hallinnosta ja kirjanpidosta tilikausilta 1.1.-31.12.2015, 1.1.-31.12.2016, 1.1.-31.12.2017 ja 1.1.2018 alkaneelta tilikaudelta 30.4.2018 saakka.

Tarkastuksen tarkoituksena on selvittää yhtiön ja sen hallinnon toiminta ja toiminnan lainmukaisuus erityisesti liittyen ja huomioiden kaikki yhtiön pääomistajan ja tämän määräysvaltayhteisöjen ja muun lähipiirin kanssa tehdyt liike- ja oikeustoimet.

Hakemus erityisen tilintarkastuksen toimittamisesta on toimitettu AVI:lle 21.6.2018 ja se on parhaillaan AVI:n käsittelyssä.

 

Aktiiviomistajat vaativat 23.8.2018 Afarakin ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä

Afarakin osakkeenomistajat Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Markku Kankaala, Esa Hukkanen, Petri Suokas, Tomi Hyttinen, Taloustieto Incrementum Ky, Juhani Lemmetti, Kari Kakkonen, Antti Kivimaa, AJ Elite Value Hedge Sr, Aarne Simula ja Timo Kankaala vaativat 23.8.2018 Afarakin ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä. Aktiiviomistajat vaativat hallituksen erottamista ja uuden, Danko Koncarista ja hänen määräysvaltayhteisöstään riippumattoman hallituksen valitsemista.  

Afarakin pörssitiedote:

http://otp.investis.com/clients/fi/afarak/omx/omx-story.aspx?cid=175&newsid=65121&culture=fi-FI

 

22.10.2018 Aktiiviomistajat julkaisivat ehdokkaansa uuden hallituksen kokoonpanoksi

Vähemmistöosakkaiden ehdokkaat hallituksen jäseniksi ovat Mauri Kauppi, Esa Hukkanen, Markku Kankaala, Tomi Hyttinen ja Mikael Nikander.

 

21.9.2018 Afarak julkaisee kutsun yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen 12.11.2018

Afarakin pörssitiedote

Keskeinen sisältö kutsussa koskee Yhtiön omien osakkeiden takaisinostoa. LNS (entinen Kermas Resources Ltd) ehdottaa, että Afarakin hallitus valtuutettaisiin suunnittelemaan, päättämään ja panemaan täytäntöön Afarakin osakkeiden vaihto Afarakin osakkeenomistajille tehtävällä vapaaehtoisella ostotarjouksella. Ostotarjous toteutettaisiin joko hankkimalla osakkeenomistajien osakkeita hintaan 0,90 - 1,15 € osakkeelta tai vaihtoehtoisesti osakkeet voitaisiin maksaa arvopapereina Afarak Holdings Ltd:n osakkeina vaihtosuhteella 1:1. Kullakin Ostotarjoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on tiedotteen mukaan oikeus valita maksu joko rahana tai osakkeina. Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus myös olla osallistumatta Ostotarjoukseen ja jatkaa Afarakin osakkeenomistajana. 

Hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 31 500 000 oman osakkeen hankkimisesta. Rahana maksettavan korvauksen yläraja asetetaan 28 404 000 euroa, mutta hallitus saisi kuitenkin harkintansa mukaan luopua tästä rajoituksesta.

 

Yhtiö ilmoitti 31.10.2018 muutoksesta esityslistan kohtaan 7 omien osakkeiden hankkimisesta

Pörssitiedote 31.10.2018 

Seuraavat muutokset hallitukselle annettavaksi ehdolliseksi valtuutukseksi:

 

Helsingin hallinto-oikeuden päätökset 1.3.2019 velvoittavat Danko Koncarin tekemään ostotarjouksen Afarakista

Helsingin hallinto-oikeus on 1.3.2019 antamallaan ratkaisulla hylännyt Danko Koncarin vaatimuksen kumota Finanssivalvonnan päätös, jolla Koncar oli sakon uhalla velvoitettu tekemään julkinen ostotarjous Afarak Group Oyj:n osakkeista.

 

Hallinto-oikeuden (HO) päätökset: 

Päätös rahoitusmarkkinoiden valvontaa koskevassa valituksessa  

Päätös valituksesta Finanssivalvonnan päätöksestä uhkasakon tuomitsemista koskevassa asiassa

 

Finanssivalvonta tuomitsi 14.6.2019 Danko Koncarin uhkasakon lisäerät maksettavaksi

Lehdistötiedote

Finanssivalvonnan päätös

 

KHO ei myöntänyt valituslupaa Danko Koncarille 27.4.2020

KHO:n päätös

Osakekurssi- ja kaupankäyntitietoja, Nasdaq Helsinki

 

 

 

Metal Expert katsaus: