REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 2.5.2017

Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen Aktiiviomistus Oy
Osoite: Finninkari 11, 91100 Ii
E-mail: info@aktiiviomistaja.fi
Y-tunnus: 2832608-8

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Markku Kankaala
Osoite: Finninkari 11, 91100 Ii
E-mail: info@aktiiviomistaja.fi

Rekisterin nimi

AktiiviValtakirja-rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

AktiiviValtakirjojen kerääminen ja käyttö kohdeyhtiön yhtiökokouksessa. Henkilötiedot poistetaan kokonaisuudessaan järjestelmästä noin kuukauden kuluttua kyseistä yhtiökokouksesta.

Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, henkilötunnus ja kohdeyhtiön omistusosuus.

Säännönmukaiset tietolähteet

Aktiiviomistaja.fi-palvelussa täytettävä lomake.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kohdeyhtiön yhtiökokouksen järjestäjälle äänimäärän tarkistamista varten. Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Rekisterin tiedoista tulostetaan paperiset valtakirjat vain toimitettavaksi kohdeyhtiön yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen järjestäjä on vastuussa valtakirjojen asianmukaisesta käsittelystä.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteriä voi käyttää vain SSL-suojatun yhteyden kautta. Rekisterin käyttö on rajattu vain henkilöille, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä.