Aktiiviomistaja.fi

Vaikuta aktiivisesti omistuksesi arvoon

Mikä on Aktiiviomistaja?

Aktiiviomistajalla tarkoitetaan sijoittajaa, joka aktiivisesti osallistuu hänelle kuuluvalla äänioikeudella osakeyhtiön päätöksentekoon. Suora vaikuttaminen tapahtuu yhtiökokouksissa, minkä lisäksi Aktiiviomistaja ylläpitää aktiivista keskusteluyhteyttä hallituksen sekä toimivan johdon kanssa. Aktiiviomistajasta hyöytyvät kaikki yhtiön osakkeenomistajat, sillä Aktiiviomistajan toiminnan tavoitteena on koko yhtiön omistaja-arvon kasvattaminen.

 

Ryhdy Aktiiviomistajaksi

Aktiiviomistaja.fi on uudenlainen palvelu, joka tarjoaa piensijoittajalle mahdollisuuden ryhtyä Aktiiviomistajaksi. Palvelussa luovutat valtakirjalla omistamiesi osakkeiden äänivallan kokeneille sijoittajille, jotka ennalta kertovat miten tulevat omilla ja Aktiiviomistaja.fi-palvelun kautta saaduilla äänillä yhtiökokouksessa äänestämään. Palvelun tavoittena on aktivoida yksityissijoittajat osallistumaan yhtiön päätöksentekoon yhdessä kasvollisten omistajien kanssa ja siten luoda edellytyksiä omistaja-arvon kasvulle. Omistajana hyödyt yhtiön arvon noustessa ja sen maksaessa osinkoja.

Täytä AktiiviValtakirja tästä


AktiiviValtakirja
Afarak Group Oyj
AktiiviValtakirja
Endomines Oy

Aktiiviomistajien tavoitteet

Aktiiviomistajien tavoitteena on yhtiön markkina-arvon ja siten omistaja-arvon kehittäminen kaikkien osakkeenomistajien hyödyksi. Tätä arvonkehitystä mitataan seuraamalla yhtiön osakekurssia, osakkeenomistajille maksettavan osingon määrää sekä osakkeen kaupankäyntiä pörssissä.

Markkina-arvo määräytyy osakkeella käydystä päiväkaupasta, jota tehdään usein vain pienomistajien kesken. Enemmistö osakekannasta on usein muutamalla suuromistajalla, jotka eivät harjoita päiväkauppaa osakkeillaan. Vähemmistö omistajista pitää hallussaan pienen osan osakekannasta, ja heistä edelleen vain muutamat sadat käyvät osakkeellaan aktiivista päiväkauppaa pörssissä.

Valitettavasti pörssiyhtiöiden johto kommunikoi pääsääntöisesti suuromistajien ja instituutioiden kanssa. Pienomistajien saama informaatio on vain kotisivujen ja pakollisten tiedotteiden varassa. Aktiiviomistajat pyrkivät lisäämään piensijoittajille suunnattua informaatiota ja aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että pienomistajien harjoittama päivittäinen kauppa lisääntyy. Aktiiviomistajat siten aktivoivat osakekauppaa.

 

Aktiiviomistajat pyrkivät saavuttamaan vähintään 10 % omistusosuuden

Jokaisen osakkaan perusoikeuksiin kuuluu oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jossa hänellä on oikeus puhua, kysyä, saada tietoa sekä käyttää äänioikeutta.

Lisäksi vähemmistöosakkaalla, jonka omistus yhtiön osakekannasta on vähintään 10 %, on osakeyhtiölain mukaan vähemmistösuojan antamat oikeudet yhtiön päätöksenteossa.

Näihin kuuluu:

Lisäksi vähemmistöosakkaat ovat usein saaneet oman edustajansa yhtiöiden hallituksiin.

Aktiiviomistajat pyrkivätkin kunkin kohdeyhtiön kohdalla saavuttamaan vähemmistöomistajarajan saadakseen äänensä kuuluville ja vaatimuksensa  läpi yhtiökokouksissa.

Kohdeyhtiöt

Kohdeyhtiöt valikoidaan joko oman analyysityön perusteella tai vaihtoehtoisesti tilauksesta, jossa tulevan kohdeyhtiön osakkeenomistajista yksi tai useampi kutsuu yhtiön avustamaan heitä aktiivisilla omistajuustoimilla ja siten nostamaan yhtiön arvoa.

Seuraa meitä Twitterissä

Jaamme Twitterissä ajankohtaista tietoa Aktiiviomistaja.fi palvelusta ja sen kohdeyhtiöistä. Kohdeyhtiöidemme osalta pyrimme järjestämään myös reaaliaikaista tietoa suoraan yhtiökokouksista.