Endomines

Perustietoa Endomines Oy:stä

Endomines (www.endomines.com) koostuu Endomines AB-emoyhtiöstä, ja sen kahdesta täysin omistetusta tytäryhtiöstä: Endomines Oy ja Kalvinit Oy. Endomines Oy:n toimintaan kuuluu kultaesiintymien etsintä ja kehitys sekä kullan kaivostuotanto.

Endominesin liikeideana on kehittää ja hyödyntää kannattavia kultaesiintymiä. Toiminnan keskus on Itä-Suomessa sijaitseva Pampalon kultakaivos rikastamoineen, ja tulevaisuudessa yritys panostaa yhä voimakkaammin toimintaan koko Karjalan kultalinjan alueella. Yrityksen tahtotila on toimia kumppanina myös kansainvälisissä kaivos-, tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa. Uusille ratkaisuille avoin Endomines on kiinnostunut muun muassa mielenkiintoisista esiintymistä ja yrityskaupoista.

Lue alla olevasta linkistä Endominesin esite:

http://www.esitteemme.fi/endomines_fi/WebView/

 

Kaivosalan konferenssi-esitelmä marraskuu 2017: Endomines - Karjalan kultavyöhykkeen todellisen potentiaalin tutkimus

http://www.endomines.com/images/pdf/presentations/FEM_Endomines_0_1_11_2017.pdf

 

Uusi Endomines

Uusi Endomines rakentuu seuraaville kulmakiville:

Endomines strategia

Karjalan kultavyöhykkeeseen investoimisen lisäksi Endomines arvioi mahdollisia uusia hankintoja ja fuusioita. Yhtiön tavoitteena on laajentaa kaivosomistuksiaan ja rakentaa pitkän aikavälin kasvualusta hankkimalla kaivoksia vakaista liiketoimintaympäristöistä. Hankinnoissa tavoitellaan hankkeita, joilla on suhteellisen lyhyt aika tuotannollistamiseen sekä pienet investointitarpeet. Endominesin ensisijainen kiinnostus tulee olemaan edelleen kulta. Hallitus arvioi parhaillaan tiettyjä strategian mukaisia vaihtoehtoja sekä suunnittelee rahoitusta.

 

Aktiiviomistus Endominesissä

Aktiiviomistajat on mukana rakentamassa uutta Endominesia. Järjestely, joka julkistettiin 22.11.2017, nostaa harppauksella Endominesin monta kertaluokkaa suuremmaksi kultayhtiöksi ja samalla vahvistaa merkittävästi Endominesin taloudellista asemaa.

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=811633&lang=fi

Järjestelyn myötä Joensuun Kauppa ja Kone Oy tulee merkittäväksi omistajaksi yhtiöön ja lisäksi Aktiiviomistajat ovat varmistaneet yhtiölle rahoitusta muilta lähelläolevilta tahoilta. Endominesin rahoitusaseman paranemisen lisäksi yhtiö jalkautuu Yhdysvaltoihin, mistä se ostaa TVL Gold-nimisen yhtiön, jolla on useita kultakaivosprojekteja. TVL Goldin pääomistajasta Greg Smithistä tulee järjestelyn toteuduttua Endominesin suurin yksittäinen omistaja.

Aktiiviomistaja.fi tulee viestimään toiminnastaan avoimesti yhtiön muiden omistajien kanssa ja toimimaan yhteistyössä yhtiön johdon kanssa. Viime kädessä tavoitteena on nostaa yrityksen ja siten myös pienosakkaiden omistuksen arvoa.

 

Endominesin uusanti 2018

Endomines järjestää uusannin 12. - 26.1.2018. Seuraavassa Endominesin informaatiolehtisessä tietoa asiasta:

http://www.endomines.com/images/pdf/share-issue-2018/Infofolder_Endomines_FI-2018.pdf

 

Annista lyhyesti

Arvoisa osakkeenomistaja,

Endominesilla on halua kasvaa ja kehittyä. Kullankaivuu Karjalan kultalinjalla Pampalossa on osoitus yhtiön osaamisesta ja kyvystä johtaa vakaata ja ympäristön huomioivaa kaivostoimintaa. Pampalon varannot ovat kuitenkin rajalliset, joten on luonnollista hakea uusia esiintymiä Karjalan kultalinjalta sekä laajentaa toimintaa uusille alueille. Nyt on oikea aika muuttaa suuntaa ja lisätä vauhtia. Kasvun edellyttämien toimenpiteiden mahdollistamiseksi Endomines hakee lisää pääomaa nyt käynnistyvällä osakeannilla.

Osakeannilla tullaan rahoittamaan nykyisiä ja tulevia kaivosprojekteja ja vahvistetaan tasetta laskemalla liikkeelle lähes 21 miljoonaa osaketta. Merkintäoikeusannissa nykyisillä omistajilla on oikeus merkitä jokaista omistamaansa olemassa olevaa osaketta kohden kaksi uutta osaketta 9 Ruotsin kruunun (0,92 euron) osakekohtaisella merkintähinnalla. Merkintäaika on 12.-26. tammikuuta 2018. Merkittävä määrä varoista käytetään TVL Gold:n yritysostoon ja kullanetsintään Karjalan kultalinjalla.

Merkintäetuoikeus 

Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivänä 10.1.2018 osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja on etuoikeutettu merkitsemään osakkeita merkintäoikeusannissa. Yhden (1) osakkeen omistuksella on oikeutettu kahteen (2) merkintäoikeuteen, jotka kukin oikeuttavat merkitsemään yhden (1) osakkeen. Lisäksi osakkeenomistajille ja muille sijoittajille tarjotaan mahdollisuutta merkitä osakkeita ilman merkintäetuoikeutta.

Merkintähinta 

Osakkeista, jotka rekisteröidään Euroclear Finlandiin ja joilla käydään kauppaa Nasdaq Helsingissä, maksetaan 0,92 euroa osaketta kohden. Merkinnöistä ei peritä palkkiota.

 

Tervetuloa sijoittamaan kultakaivoksiin! 

 

Endominesin merkintäoikeusanti ylimerkittiin

Endomines AB:n merkintäoikeusanti oli menestys. Merkintäoikeusanti päättyi 26.1.2018. ja sen lopputuloksena merkittiin yhteensä 22,069,718 osaketta, joka vastaa noin 105 prosenttia merkittävissä olleista osakkeista. Osakkeista noin 94 prosenttia, tai 19,660,547 osaketta, merkittiin käyttämällä merkintäoikeutta. Merkintäoikeusanti on siten ylimerkitty. Merkintäoikeusannin ehdoissa merkintähinta osaketta kohden on Ruotsissa SEK 9, ja Suomessa EUR 0.92. Merkintäoikeusannin tuloksena Endomines saa bruttotuottoa noin 189 MSEK ennen annin järjestämiseen liittyviä kuluja.

 

Endomines on 27.2.2018 saanut päätökseen TVL Goldin hankinnan

Endomines on 27.2.2018 saanut päätökseen yhdysvaltalaisen kaivosyhtiön, TVL Goldin hankinnan. TVL Gold -yhtiöllä on Yhdysvaltain Idahossa oikeudet viiteen kultaesiintymään, jotka Endomines aikoo kehittää ja saattaa tuotantoon lähivuosina.

Kaupan kokonaishinta on 31,25 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Kuten aiemmin on kerrottu, yksi kolmasosa kauppahinnasta suoritetaan käteisenä ja kaksi kolmasosaa Endominesin osakkeina myyjälle suunnattavan vaihtovelkakirjalainan kautta. Kaupan päättämisen yhteydessä Endomines on tehnyt 7 miljoonan dollarin käteismaksun ja suunnannut myyjälle 3,33 miljoonan dollarin velkakirjan. Loppukauppahinta, 20,67 miljoonaa dollaria, suoritetaan myyjälle suunnattavana vaihtovelkakirjalainana. 

 

Lehdistötiedote: Endomines on saanut päätökseen TVL Goldin hankinnan

 


 

Kultayhtiöitä Australian pörssissä ASX ja niiden hintakehityksiä

Australian pörssissä (ASX) kultaosakkeet ovat olleet viimeaikoina kovassa nousussa. Alla muutama esimerkki.

 

Echo Resources Limited (EAR) http://www.echoresources.com.au

 

De Grey Mining Limited (DEG) https://degreymining.com.au