Endomines Oy

Yhtiökokous

Mikä on yhtiökokous?

Yhtiökokous on osakeyhtiön tärkein päättävä elin, joka tekee yhtiön toimintaan ja talouteen liittyvät päätökset, joihin hallituksen toimivalta osakeyhtiölain mukaan ei yksin riitä. Kerran vuodessa järjestettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa omistajat osakkeidensa tuomaa äänioikeutta käyttäen päättävät mm. tilinpäätöksen vahvistamisesta, yrityksen johdon vastuuvapauden hyväksymisestä, hallituksen koosta ja kokoonpanosta, tilintarkastajan valinnasta sekä osingon jaosta / pääoman palautuksesta. Myös osakkeenomistajien yhdenvertaisuuteen vaikuttavat päätökset kuuluvat yhtiökokoukselle. Kaikki osakkeenomistajat ovat oikeutettuja osallistumaan yhtiökokoukseen.

Tarvittaessa voidaan kutsua koolle myös ylimääräinen yhtiökokous päättämään erillisistä asioista.

Aktiiviomistajat Endominesin yhtiökokouksessa

Aktiiviomistaja.fi-palvelun avulla aktiiviomistajat pyrkivät kokoamaan mahdollisimman ison omistajajoukon äänestämään niiden asioiden puolesta, jotka ovat ryhmälle tärkeitä.

Aktiivinen omistajuus on myös vastuullista omistajuutta, ja siksi olemme tarkkaan arvioineet miten aiomme Endominesin yhtiökokouksessa toimia. Aktiiviomistajat keskustelevat Endominesin johdon kanssa, ja tukevat hallituksen esitystä tulevassa yhtiökokouksessa.

Itse yhtiökokouksessa Aktiiviomistaja nimeää edustajan, joka käyttää osakkaiden äänivaltaa. Alla olemme listanneet Endominesin yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja äänestysohjeet, joiden mukaan edustaja tulee meidän kaikkien puolesta äänestämään, sekä perustelut äänestyspäätöksiin.

 

Endomines ylimääräinen yhtiökokous 8.1.2018

Endomines AB:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 8. tammikuuta 2018 klo 16.00 CET osoitteessa Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, 11356 Tukholma, Ruotsi.

 

 

Ylimääräisen yhtiökokouksen asialista ja päätösehdotukset

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Ääniluettelon laatiminen ja vahvistaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Yhden tai kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
6. Kokouksen laillisuuden toteaminen

7. Päätökset koskien: I. hallituksen esitystä osakepääoman alentamisesta tappion kattamiseksi, II. hallituksen esitystä yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi sekä osakepääoman alentamiseksi, III. hallituksen merkintäoikeusantipäätöksen hyväksymistä sekä IV. hallituksen esitystä maksuttomasta osakeannista sekä osakepääoman alentamisesta. 

8. Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään suunnatusta osakeannista lainan takaisinmaksuksi kuittaamalla 

9. Päätökset koskien: I. hallituksen esitystä hankkia TVL Gold 1 LLC:n koko osakekanta sekä II. hallituksen valtuuttamista päättämään vaihtovelkakirjalainasta, jolla maksetaan osa TVL Gold 1 LLC:n hankintahinnasta 

10. Kokouksen päättäminen

 

Kohtien 2, 7, 8, ja 9 päätösehdotukset löytyvät kokouskutsusta: 

http://www.endomines.com/images/pdf/bolagstamma/2018/Yhtiokokouskutsu_2018.pdf

 

Endominesin yhtiökokouksen päätökset

Kokouksen päätökset julkaistaan heti 8.1.2018 pidettävän kokouksen jälkeen.